• บริษัท ซี เอ็น อาร์ โปรเฟสชั่นนัล มูฟเวอร์ จำกัด (CNR PROFESSIONAL MOVER CO.,LTD)     
  • เรา คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และ บริการขนย้ายสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น...  
  ขนย้ายบ้าน และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน  
  ขนย้ายโรงงาน และ ระบบโกดัง  
  ขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด และ ขนย้ายตามความต้องการของ  " สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-558-5371 , 084-531-0909 "  
     
 
iii
  1. หลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการการขนย้ายกับทางเราแล้ว จะได้รับการแจ้งนัดหมาย สถานที่ วันและเวลาในการขนย้าย ทางเราจะจัดส่งพนักงานเข้าไปยังที่พักอาศัยของ
ท่าน เพื่อทำการ แพ็คกิ้ง ด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างดี อาทิ พลาสติกฟองอากาศกันกระแทก, กล่องใส่ของ ขนาดต่างๆ เพื่อป้องกันสินค้าในระหว่างการขนย้าย ในกรณีที่ มีสิ่ง
 
  ของเครื่องใช้ต้องถอดประกอบ เช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง และอื่นๆ ทางเรา จะดำเนินการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้การขนย้ายนั้นง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด  
iii
  2. พนักงานจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็คกิ้งแล้ว ขนขึ้นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา และจัดเรียงให้ตามมาตรฐานการจัดวางแบบสากล เพื่อไม่ให้สิ่งของเสีย
 
  หาย เมื่อพนักงานเดินทางมาถึงปลายทาง พนักงานของเราจะทำการขนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านลงจากยานพาหนะ เพื่อนำเข้าไปยังห้องต่างๆ ที่ท่านต้องการ  
iii
  3. หลังจากนั้น พนักงานจะนำวัสดุแพ็คกิ้งป้องกันต่างๆ ออกจากสิ่งของเครื่องใช้ และนำจัดวาง ตามจุดที่ีท่านต้องการ จนเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่มีเครื่องใช้ที่ต้องประ  
  กอบเช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง พนักงานของเรา็จะเป็นผู้ประกอบให้ท่าน หลังจากจัดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บเศษวัสดุแพ็คกิ้งต่างๆ รวมทั้งกล่องใส่ของ พร้อมกับ ให้ท่าน  
  เซ็นเอกสารจบงาน และ กรอกแบบสอบถามเกี่ยว กับบริการขนย้ายของเรา เพื่อนำ กลับมาประเมินผลในการบริการให้ดีขึ้นต่อไป  
iii
  หมายเหตุ : สินค้า ยกเว้น ในการขนย้าย สิ่งของผิดกฎหมาย, สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, มือถือ, ธนบัตร, เช็ค, สร้อย, แหวน, นาฬิกาข้อมือ, โน้ตบุ๊ค, พระเครื่อง  
  พระพุทธรูปโบราณ, โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาต่างๆ, ปืน, กระสุนปืน, วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ, ฯลฯ  
     
 
iii
  1. หลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการการขนย้ายกับทางเราแล้ว จะได้รับการแจ้งนัดหมาย สถานที่ วันและเวลาในการขนย้าย ทางเราจะจัดส่งพนักงานเข้าไปยังที่พักอาศัยของ
ท่าน เพื่อทำการ แพ็คกิ้ง ด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างดี อาทิ พลาสติกฟองอากาศกันกระแทก, กล่องใส่ของ ขนาดต่างๆ เพื่อป้องกันสินค้าในระหว่างการขนย้าย ในกรณีที่ มีสิ่ง
 
  ของเครื่องใช้ต้องถอดประกอบ เช่น โต๊ะทำงาน, พาทิชั่น ตู้รางเลื่อน และอื่นๆ ทางเราจะดำเนินการถอดชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้การขนย้ายนั้นง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยมาก  
  ที่สุด  
iii
  2. พนักงานจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็คกิ้งแล้ว ขนขึ้นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา และจัดเรียงให้ตามมาตรฐานการจัดวางแบบสากล เพื่อไม่ให้สิ่งของเสีย
 
  หาย เมื่อพนักงานเดินทางมาถึงปลายทาง พนักงานของเราจะทำการขนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านลงจากยานพาหนะ เพื่อนำเข้าไปยังห้องต่างๆ ที่ท่านต้องการพนัก  
  งานจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แพ็คกิ้งแล้ว ขนขึ้นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกที่จัดเตรียมมา และจัดเรียงให้ตามมาตรฐานการจัดวางแบบสากล เพื่อไม่ให้สิ่งของเสียหาย เมื่อ  
  พนักงานเดินทางมาถึงปลายทาง พนักงานของเราจะทำการขนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านลงจากยานพาหนะ เพื่อนำเข้าไปส่วนงานต่างๆ ที่ท่านต้องการ  
iii
  3. หลังจากนั้น พนักงานจะนำวัสดุแพ็คกิ้งป้องกันต่างๆ ออกจากสิ่งของเครื่องใช้ และนำจัดวาง ตามจุดที่ีท่านต้องการ จนเป็นที่เรียบร้อย ในกรณีที่มีเครื่องใช้ที่ต้องประ -  
  กอบเช่น ตู้เสื้อผ้า, เตียง พนักงานของเรา็จะเป็นผู้ประกอบให้ท่าน หลังจากจัดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บเศษวัสดุแพ็คกิ้งต่างๆ รวมทั้งกล่องใส่ของ พร้อมกับ ให้ท่าน  
  เซ็นเอกสารจบงาน และ กรอกแบบสอบถามเกี่ยว กับบริการขนย้ายของเรา เพื่อนำ กลับมาประเมินผลในการบริการให้ดีขึ้นต่อไป  
iii
  หมายเหตุ : สินค้า ยกเว้น ในการขนย้าย สิ่งของผิดกฎหมาย, สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, มือถือ, ธนบัตร, เช็ค, สร้อย, แหวน, นาฬิกาข้อมือ, โน้ตบุ๊ค  
  พระพุทธรูปโบราณ, พระเครื่อง,โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาต่างๆ, ปืน, กระสุนปืน, วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ, ฯลฯ  
 
 
iii
  1. ก่อนการ ขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ สิ่งแรก ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจ เบื้องต้น เพื่อดูรายละเอียดและขอบเขตบริการต่างๆ ที่จำเป็นในการขน  
  ย้ายอาทิ ขนาดของสินค้า กว้าง ยาว สูง และน้ำหนักของเครื่องจักร สถานที่ต้นทางและปลายทางที่จะขนย้ายสะดวกหรือไม่ สถานที่จอดรถขนส่ง สถานที่ตั้งวางเครน  
  สะดวกหรือไม่ รถโฟลค์ลิฟท์สามารถเข้าไปได้หรือไม่ มีลิฟท์ขนส่งหรือไม่, ต้องมีการถอดประกอบหรือการแพ็คกิ้งส่วนต่างๆ ด้วยหรือไม่, เครื่องจะต้องมีการตั้งระดับน้ำ่  
  หรือไม่ ต้อง การประกันภัยการขนย้ายในวงเงินจำนวนเท่าไร ฯลฯ  
iii
  • ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ จะหมดไป เพียงท่านโทรมาปรึกษาเรา ทางเรามีความยินดี ที่จะสำรวจและประเมิน ราคาในการขนย้ายครั้งนี้ให้ท่าน ฟรี!
 
    โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  
iii
  หมายเหตุ : สินค้า ยกเว้น ในการขนย้าย สิ่งของผิดกฎหมาย, สิ่งของมีค่า, เอกสารสำคัญต่างๆ, มือถือ, ธนบัตร, เช็ค, สร้อย, แหวน, นาฬิกาข้อมือ, โน้ตบุ๊ค  
  พระพุทธรูปโบราณ, พระเครื่อง,โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาต่างๆ, ปืน, กระสุนปืน, วัตถุระเบิด, สารเคมีที่มีพิษ, ฯลฯ  
 
 
บริษัท ซี เอ็น อาร์ โปรเฟสชั่นนัล มูฟเวอร์ จำกัด
เลขที่ 127 ซอยอ่อนนุช 27 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์./แฟกซ์. : 02-721-7180 โทรศัพท์มือถือ: 081-558-5371, 084-531-0909
E-mail : cnr.moverthai@gmail.com