• บริษัท ซี เอ็น อาร์ โปรเฟสชั่นนัล มูฟเวอร์ จำกัด (CNR PROFESSIONAL MOVER CO.,LTD)     
  • เรา คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และ บริการขนย้ายสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น...  
  ขนย้ายบ้าน และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน  
  ขนย้ายโรงงาน และ ระบบโกดัง  
  ขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด และ ขนย้ายตามความต้องการของ  " สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-558-5371 , 084-531-0909 "  
     
 
บริษัท ซี เอ็น อาร์ โปรเฟสชั่นนัล มูฟเวอร์ จำกัด
เลขที่ 127 ซอยอ่อนนุช 27 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์./แฟกซ์. : 02-721-7180 โทรศัพท์มือถือ: 081-558-5371, 084-531-0909
E-mail : cnr.moverthai@gmail.com